Przetwarzanie danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energy II Sp. z o.o., ul. R. Traugutta 43, 98-300 Wieluń, NIP: 832 207 42 38. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane za pomocą formularza pytanie, przed zawarciem umowy i w celu jej zawarcia, gdy następuje to na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 b) RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana w ramach kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji zapytania lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przysługują Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pani/Pana prawa obejmują również prawo do przenoszenia danych oraz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w określonym celu np. w celach marketingowych.

Z powyższych praw można skorzystać listownie pod adresem: Energy II Sp. z o.o., ul. R. Traugutta 43, 98-300 Wieluń. Jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, to ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Menu